KOTŁY C.O.
NAGRZEWNICE POWIETRZA

RETO DUO

KOTŁY C.O.

RETO DUO – Automatyczny kocioł dwupaleniskowy, z wyjściem spalin z tyłu.  

Rodzaj spalanego paliwa:
- z wykorzystaniem automatyki FUZZY LOGIC: eko groszek (IFL), pelet (IFL)
- na górnym ruszcie w załadunku ręcznym: węgiel, drewno

Dostępne moce:
15, 20, 25, 35, 50kW

Cechy charakterystyczne:
- możliwość spalania: eko groszek (IFL), pelet (IFL), miał, węgiel, owies, itp.
- automatyczne dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania w trybie IFL ( od 5 do 50 kW )
- dwa paleniska, dolne z automatycznym podawaniem paliwa, górne ze stałym rusztem wodnym do spalania drewna lub węgla z załadunkiem ręcznym
- możliwość wyłączenia podajnika dla pracy na górnym palenisku (z wykorzystaniem sterownika)
- korpus kotła wykonany z atestowanej blachy kotłowej gat. P 265 GH grubości 6 mm
- stały ruszt wodny wykonany z rury kotłowej gat. P265GH grubości 8mm
- zasobnik 300 lub 500 litrów z blachy ocynkowanej grubości 2 mm pomalowanej proszkowo
- regulatory ecoMAX 800 R Fuzzy Logic, obsługa pomp CO, CWU i mieszacza, dezynfekcja CWU, sterowanie pogodowe, obsługa zaworu mieszacza 3D/4D :
możliwość obsługi 3 mieszaczy (opcja)
pokojowy panel kotła z funkcją termostatu (opcja)
- wysoka rzeczywista sprawność 85% potwierdzona badaniami laboratoryjnymi
- podajnik TRIO z obrotową retortą w standardzie
- posiada pięć poziomych półek wymiennika wygodnych w czyszczeniu
- możliwość ogrzewani CWU w trybie LATO/ZIMA
- uniwersalny montaż podajnika z PRAWEJ lub LEWEJ strony
- możliwość aktywnej ochrony powrotu w sterowniku ecoMAX 800R
- posiada zabezpieczenie przed przegrzewaniem w nadzorze
- gwarancja 5 lat* na szczelność wymiennika (przy zabezpieczeniu temp. powrotu według DTR), oraz 2 lata na podzespoły elektroniczne

Wyposażenie podstawowe:
sterownik ecoMAX 800R, zasobnik poj. 300 ltr (lewy lub prawy), podajnik ślimakowy z obrotową retortą TRIO, dmuchawa, ruszt paleniska awaryjnego, czujnik pogodowy, narzędzia do czyszczenia, czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne. Obsługa urządzeń: pompa CO, pompa CWU, pompa mieszacza, siłownik mieszacza, termostat, wyjście alarmowe, czujnik pogodowy. 

Wyposażenie dodatkowe:
Zasobnik 500ltr, modulł MX01 - daje możliwość sterowania trzema zaworami mieszającymi i pompą cyrkulacyjną (zawsze ciepła woda pod kranem), ecoSTER200 - panel pokojowy pozwalający na zdalne sterowanie i obserwowanie aktualnego zachowania kotła: wskazań temperatury, pracy podajnika, praca dmuchawy, poziomu paliwa w zasobniku itp., "strażak" - zawór schładzający z kapilarą (wymagany do spalania biomasy np. pellet).

Opcej bezpłatne:
- zasobnik opału może być usytułowany z lewej lub z prawej strony kotła
- wyprowadzenie spalin z kotła jako: czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne 3 segmentowe

Certyfikaty:
- świadectwo "Urządzenie przyjazne środowisku" Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi potwierdzające, że urządzenie spełnia kryteria standardu energetyczno - emisyjnego
- deklaracja zgodności na znak CE
 

Poglądowy schemat  z ochroną powrotu realizowaną poprzez zawór 4d.

LEGENDA:
1 – kocioł z podajnikiem retortowym, 2 – regulator ecoMAX – moduł wykonawczy, 3 – regulator ecoMAX – panel sterujący, 4 – Wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, 9 czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 12 – pompa obiegu ciepłej wody użytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 14 – siłownik mieszacza, 15 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, 16 – termostat pokojowy, 27 – czujnik temperatury powrotu.

 

Poglądowy schemat  z ochroną powrotu realizowaną poprzez zawór 3d.

LEGENDA:
1 – kocioł z podajnikiem tłokowym, 2 – regulator ecoMAX – moduł wykonawczy, 3 – regulator ecoMAX – panel sterujący, 4 – wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6- silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, 9 czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 11 – pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 – pompa obiegu ciepłej wody użytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 15 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, 16 – termostat pokojowy, 27 – czujnik temperatury powrotu (nie wpływa na sterowanie procesem spalania), 28 – termostatyczny zwór trójdrogowy, 29 – zawór dławiący (grzybkowy), 31 – kontaktron, czujnik położenia tłoka podajnika.

 

Poglądowy schemat z dwoma dodatkowymi obiegami mieszacza po podłączeniu modułu rozszerzającego MX.01

LEGENDA:
1 – kocioł z podajnikiem retortowym, 2 – regulator ecoMAX – moduł wykonawczy, 3 – regulator ecoMAX – panel sterujący, 4 – Wentylator, 5 – czujnik temperatury podajnika, 6 - silnik motoreduktora, 7 – czujnik temperatury kotła, 8 – czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej, 9 czujnik temperatury mieszacza, 10 – czujnik temperatury – pogodowy, 11 – pompa obiegu centralnego ogrzewania, 12 – pompa obiegu ciepłej wody użytkowej, 13 – pompa obiegu mieszacza, 14 – siłownik mieszacza, 15 – zasobnik ciepłej wody użytkowej, 16 – termostat pokojowy, 17 – regulator ecoMAX 800 – moduł mieszaczowy MX.01, 18 – siłownik mieszacza 2, 19 – siłownik mieszacza 3, 20 – pompa mieszacza 2, 21 – pompa mieszacza 3, 22 – termostat pokojowy mieszacza 2, 23 – termostat pokojowy mieszacza 3, 24 – czujnik temperatury mieszacza 2, 25 – czujnik temperatury mieszacza 3, 26 – zewnętrzny termostat zabezpieczający ogrzewanie podłogowe 55stC (odcina zasilanie elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury – termostat nie wchodzi w skład wyposażenia regulatora ecoMAX800), 27 – czujnik temperatury powrotu, 28 – termostatyczny zawór trójdrożny 50-55°C (w celu ochrony powrotu kotła), 30 – sprzęgło hydrauliczne (zapewnia brak konieczności równoważenia przepływów pomp). 

 

Poglądowy schemat  z kotłem rezerwowym i zaworem czterodrogowym w obiegu zamkniętym.

LEGENDA:
1 – regulator ecoMAX, 2 – kocioł rezerwowy, 3 – moduł U3 szt.2, 4 – siłownik zaworu przełączającego (z wyłącznikami krańcowymi), ! - aby zapewnić swobodny przepływ grawitacyjny wody w obiegu kotła, przekrój czynny zaworu przełączającego (4) musi być większy, bądź równy przekrojowi rury obiegu kotła. Stosować duże przekroje rur grawitacyjnego obiegu kotła.

 

Poglądowy schemat z kotłem rezerwowym i wymiennikiem ciepła, połączenie obiegu otwartego z obiegiem zamkniętym.

LEGENDA: 
1 – regulator ecoMAX, 2 – kocioł rezerwowy, 3 – moduł U3 szt.2, 4 – zawór przełączający (z wyłącznikami krańcowymi), 5 – wymiennik ciepła, zalecane ustawienie priorytet CWU = wyłączony, pompa CO=pompa kotła = TAK.

 

Poglądowy schemat z ochroną powrotu realizowaną przez zawór 4d w układzie zamkniętym.


RETO DUO – Automatyczny kocioł dwupaleniskowy, z wyjściem spalin z tyłu.   Rodzaj spalanego paliwa: - z wykorzystaniem automatyki FUZZY LOGIC: eko groszek (IFL), pelet (IFL) - na górnym ruszcie w załadunku ręcznym: węgiel, drewno Dostępne moce: 15, 20, 25, 35, 50kW Cechy charakterystyczne: - możliwość spalania: eko groszek (IFL), pelet (IFL), miał, węgiel, owies, itp. - automatyczne dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania w trybie IFL ( od 5 do 50 kW ) - dwa paleniska, dolne z automatycznym podawaniem paliwa, górne ze stałym rusztem wodnym do spalania drewna lub węgla z załadunkiem ręcznym - możliwość wyłączenia podajnika dla pracy na górnym palenisku (z wykorzystaniem sterownika) - korpus kotła wykonany z atestowanej blachy kotłowej gat. P 265 GH grubości 6 mm - stały ruszt wodny wykonany z rury kotłowej gat. P265GH grubości 8mm - zasobnik 300 lub 500 litrów z blachy ocynkowanej grubości 2 mm pomalowanej proszkowo - regulatory ecoMAX 800 R Fuzzy Logic, obsługa pomp CO, CWU i mieszacza, dezynfekcja CWU, sterowanie pogodowe, obsługa zaworu mieszacza 3D/4D : możliwość obsługi 3 mieszaczy (opcja) pokojowy panel kotła z funkcją termostatu (opcja) - wysoka rzeczywista sprawność 85% potwierdzona badaniami laboratoryjnymi - podajnik TRIO z obrotową retortą w standardzie - posiada pięć poziomych półek wymiennika wygodnych w czyszczeniu - możliwość ogrzewani CWU w trybie LATO/ZIMA - uniwersalny montaż podajnika z PRAWEJ lub LEWEJ strony - możliwość aktywnej ochrony powrotu w sterowniku ecoMAX 800R - posiada zabezpieczenie przed przegrzewaniem w nadzorze - gwarancja 5 lat* na szczelność wymiennika (przy zabezpieczeniu temp. powrotu według DTR), oraz 2 lata na podzespoły elektroniczne Wyposażenie podstawowe: sterownik ecoMAX 800R, zasobnik poj. 300 ltr (lewy lub prawy), podajnik ślimakowy z obrotową retortą TRIO, dmuchawa, ruszt paleniska awaryjnego, czujnik pogodowy, narzędzia do czyszczenia, czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne. Obsługa urządzeń: pompa CO, pompa CWU, pompa mieszacza, siłownik mieszacza, termostat, wyjście alarmowe, czujnik pogodowy.  Wyposażenie dodatkowe: Zasobnik 500ltr, modulł MX01 - daje możliwość sterowania trzema zaworami mieszającymi i pompą cyrkulacyjną (zawsze ciepła woda pod kranem), ecoSTER200 - panel pokojowy pozwalający na zdalne sterowanie i obserwowanie aktualnego zachowania kotła: wskazań temperatury, pracy podajnika, praca dmuchawy, poziomu paliwa w zasobniku itp., "strażak" - zawór schładzający z kapilarą (wymagany do spalania biomasy np. pellet). Opcej bezpłatne: - zasobnik opału może być usytułowany z lewej lub z prawej strony kotła - wyprowadzenie spalin z kotła jako: czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne 3 segmentowe Certyfikaty: - świadectwo "Urządzenie przyjazne środowisku" Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi potwierdzające, że urządzenie spełnia kryteria standardu energetyczno - emisyjnego - deklaracja zgodności na znak CE  
RETO DUO – Automatyczny kocioł dwupaleniskowy, z wyjściem spalin z góry. Rodzaj spalanego paliwa: - z wykorzystaniem automatyki FUZZY LOGIC: eko groszek (IFL), pelet (IFL) - w ustawieniach ręcznych: eko groszek, pelet, miał, owies - na górnym ruszcie w załadunku ręcznym: węgiel, drewno Dostępne moce: 15, 20, 25kW Cechy charakterystyczne: - możliwość spalania: eko groszek (IFL), pelet (IFL), miał, węgiel, owies, itp. - automatyczne dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania w trybie IFL ( od 5 do 25kW ) - dwa paleniska, dolne z automatycznym podawaniem paliwa, górne ze stałym rusztem wodnym do spalania drewna lub węgla z załadunkiem ręcznym - możliwość wyłączenia podajnika dla pracy na górnym palenisku (z wykorzystaniem sterownika) - korpus kotła wykonany z atestowanej blachy kotłowej gat. P 265 GH grubości 6 mm - stały ruszt wodny wykonany z rury kotłowej gat. P265GH grubości 8mm - zasobnik 300 lub 500 litrów z blachy ocynkowanej grubości 2 mm pomalowanej proszkowo - regulatory ecoMAX 800 R Fuzzy Logic, obsługa pomp CO, CWU i mieszacza, dezynfekcja CWU, sterowanie pogodowe, obsługa zaworu mieszacza 3D/4D : możliwość obsługi 3 mieszaczy (opcja) pokojowy panel kotła z funkcją termostatu (opcja) - wysoka rzeczywista sprawność 85% potwierdzona badaniami laboratoryjnymi - podajnik TRIO z obrotową retortą w standardzie - posiada pięć poziomych półek wymiennika wygodnych w czyszczeniu - możliwość ogrzewani CWU w trybie LATO/ZIMA - uniwersalny montaż podajnika z PRAWEJ lub LEWEJ strony - możliwość aktywnej ochrony powrotu w sterowniku ecoMAX 800R - posiada zabezpieczenie przed przegrzewaniem w nadzorze - gwarancja 5 lat* na szczelność wymiennika (przy zabezpieczeniu temp. powrotu według DTR), oraz 2 lata na podzespoły elektroniczne Wyposażenie podstawowe: sterownik ecoMAX 800R, zasobnik poj. 300 ltr (lewy lub prawy), podajnik ślimakowy z obrotową retortą TRIO, dmuchawa, ruszt paleniska awaryjnego, czujnik pogodowy, narzędzia do czyszczenia, czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne. Obsługa urządzeń: pompa CO, pompa CWU, pompa mieszacza, siłownik mieszacza, termostat, wyjście alarmowe, czujnik pogodowy.  Wyposażenie dodatkowe: Zasobnik 500ltr, modulł MX01 - daje możliwość sterowania trzema zaworami mieszającymi i pompą cyrkulacyjną (zawsze ciepła woda pod kranem), ecoSTER200 - panel pokojowy pozwalający na zdalne sterowanie i obserwowanie aktualnego zachowania kotła: wskazań temperatury, pracy podajnika, praca dmuchawy, poziomu paliwa w zasobniku itp., "strażak" - zawór schładzający z kapilarą (wymagany do spalania biomasy np. pellet). Opcej bezpłatne: - zasobnik opału może być usytułowany z lewej lub z prawej strony kotła - wyprowadzenie spalin z kotła jako: czopuch prosty z przepustnicą lub kolano nastawne 3 segmentowe Certyfikaty: - świadectwo "Urządzenie przyjazne środowisku" Instytutu Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi potwierdzające, że urządzenie spełnia kryteria standardu energetyczno - emisyjnego - deklaracja zgodności na znak CE    
Programowanie stron internetowych